Leverings- og betalingsbetingelser

Leverings- og betalingsbetingelser

Du Kan Hjælpe er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Du Kan Hjælpe ApS
Abildvej 1A.1th, 5700 Svendborg
Cvr.: 43358227
Tlf.: 22418114
kontakt@dukanhjaelpe.dk

Bestilling

Når detaljer for bestilling af kurset er aftalt, fremsendes en ordrebekræftelse pr. mail, hvorefter aftalen betragtes som bindende. Kurset afholdes som udgangspunkt hos kunden, hvis ikke andet aftales.

Afregning for kørsel afregnes pr. kørt km (statens takst) med mindre andet aftales med kunden. Kørsel afregnes fra Du Kan Hjælpes kontor (eller hjemadresse for instruktør) og til
kursussted og retur.

Afbestilling

Kurset kan afbestilles uden beregning indtil 30 dage før første kursusdag. Afbestilles eller flyttes kurset senere end 30 dage før første kursusdag, faktureres kunden 50% af det fulde kursusbeløb. Afbestiller kunden kurset senere end 14 dage før første kursusdag, faktureres kunden det fulde beløb. Hvis instruktøren kører forgæves til kurset, og ingen kursister er fremmødte, faktureres det fulde beløb + kørsel). Kurset kan afbestilles uden beregning indtil 30 dage før første kursusdag.

Afbestilles eller flyttes kurset senere end 30 dage før første kursusdag, faktureres kunden 50% af det fulde kursusbeløb. Afbestiller kunden kurset senere end 14 dage før første kursusdag, faktureres kunden det fulde beløb. Hvis instruktøren kører forgæves til kurset, og ingen kursister er fremmødte, faktureres det fulde beløb + kørsel).

Aflysning

Du Kan Hjælpe forbeholder sig retten til at aflyse et kursus i tilfælde af akut sygdom hos underviseren eller dårligt og ufremkommeligt vejr. Kunden tilbydes herefter en ny kursusdato.

I tilfælde af akut aflysning fra Du Kan Hjælpes side gives ikke nogen form for refusion eller rabat, ligesom kundens eventuelle indirekte tab ikke dækkes.

Betaling

Efter afholdt kursus fremsendes faktura via mail, hvis ikke andet er aftalt. Betalingsfrist for købet fremgår af den fremsendte faktura, men er som udgangspunkt altid 8 dage netto.

Ved manglende rettidige betaling opkræves rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Persondata

Du Kan Hjælpe behandlinger personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling og kommunikation. Du Kan Hjælpe efterlever den registreredes rettigheder, herunder bl.a. ret til indsigt, berigtigelse og sletning af data. Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysninger bliver hverken videregivet, solgt eller på anden måde overdraget til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

Login Account

Already a Medilab Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.