Psykisk førstehjælp

Arbejdsmiljø, trivsel og social kapital

Ifølge Arbejdstilsynet er du som arbejdsgiver forpligtet til at dine medarbejdere har adgang til både fysisk OG psykisk førstehjælp (i forbindelse med f.eks. vold, trusler om vold, psykisk krænkende adfærd, voldsomme oplevelser)

Er I klar til det i jeres virksomhed?

Psykisk førstehjælp

Har jeres virksomhed truffet de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp?

Er indholdet i jeres psykiske førstehjælp fastlagt?

Har I udpeget personer, der skal stå for den psykisk førstehjælp? (Det er ikke tilstrækkeligt at træffe aftale med eksterne om psykisk førstehjælp, jf. arbejdstilsynet!)

Bliv trænet i procedurerne i forbindelse med hændelser på arbejdspladsen, hvor de psykiske ressourcer er en nødvendighed.

 

Arbejdsmøljø, trivsel og social kapital

Er kommunikationen blandt jeres medarbejdere gået i stå?

Stiger antallet af “stress-sygemeldinger”?

Har medarbejderene mistet fleksibiliteten og arbejdsglæden?

Få hjælp til at forbedre jeres arbejdsmiljø.

Bliv kontaktet af vores konsulent, og hør hvad vi kan gøre for jer.

 

Formålet med et trivselsforløb på arbejdspladsen

1) Udvikle samarbejdet og dialogen mellem medarbejdere og medarbejder til ledelse.

2) Udvikle den personlige kompetence og handlekraft. Forståelse af det personlige ansvar. Udvikling af redskaber til personligt at regulere egen adfærd hensigtsmæssigt i forhold til de situationer og udfordringer medarbejdere og ledere arbejder i.

3) Øge trivsel og samarbejde. Indsigt og øvelse i konflikthåndtering. Forståelse for de grundlæggende menneskelige psykologiske præmisser.

Yderligere muligheder

  • Individuel supervision med ledere el. medarbejdere
  • Personlige samtaleforløb
  • Processtyring
  • Foredrag: Professionel i relation (med klienter, borgere, pårørende m.v.)
  • Foredrag: Den perfekte forælder